قیچی فلزبر

   

قیچی ورق بر راست رونیکس

‎۲۶٬۰۰۰ تومان

ناموجود

قیچی ورق بر راست هیوندای

‎۳۳٬۰۰۰ تومان

ناموجود

قیچی ورق بر چپ هیوندای

‎۳۳٬۰۰۰ تومان

ناموجود

قیچی ورق بر چپ رونیکس

‎۲۶٬۰۰۰ تومان

ناموجود

قیچی ورق بر مستقیم رونیکس

‎۲۶٬۰۰۰ تومان

ناموجود

قیچی ورق بر مستقیم هیوندای

‎۳۳٬۰۰۰ تومان

ناموجود